Сыбайлас жемқорлыққа қарсы портал

Коррупция, как негативный социальный феномен, является серьезной проблемой современного казахстанского общества, усилению борьбы с которой Глава государства уделяет особое значение и обращает внимание на это в «Плане Нации», где одним из «100 конкретных шагов» реализации институциональных реформ обозначена актуальность вопросов предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений.

Высшие учебные заведения Республики Казахстан, будучи обеспокоенными опасностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для государства и общества, в подрыве демократических институтов, этических ценностей и справедливости, проявляют все большую активность в области противодействия коррупции, направленную на сдерживание ее роста в обществе.

• ЖАЛПЫРЕСПУБЛИКАЛЫҚ БІРЫҢҒАЙ «АДАЛДЫҚ САҒАТЫ»

• Университетте Қоғамдық штаб құрылды

• «Саналы ұрпақ» студенттік клубының мүшелері

• Тұжырымдаманы жүзеге асыру жоспары – План по реализации концепции

Барлық білім алушыларының назарына!

2020 – 2021 оқу жылының 2 семестріне босаған білім гранттарын тағайындауға сайыс жариялануда.

1. Сайысқа қатысуға өтініш (университет ректорының атына);

2. Транскрипт;

3. Жеке куәлік көшірмесі

Кеңес алу үшін институт директорларына және эдвайзерлеріне хабарласуыңыз сұралады.

ЖОО басшысының атына білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға ниет білдірген, ақылы негізде оқитын студенттердің өтініштері ағымдағы жылдың 18 қаңтарына дейін қабылданады. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары білім беру бағдарламалары шеңберінде осы білім беру бағдарламасы бойынша ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі. Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізілген конкурс қорытындысы бойынша білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі.

Ғылыми кеңестің шешімі негізінде оқу процесінде босаған бос білім беру гранттарының орнына қатысатын үміткерлердің барлық құжаттары ағымдағы жылдың 25 қаңтарына дейінгі мерзімде ҚР БҒМ-ге жіберілетін болады.

Нақты білім беру бағдарламасы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары аралық аттестаттау қорытындылары бойынша даярлау бағытының ішінде конкурстық негізде беріледі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мәселе оң шешілген жағдайда білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы негізінде білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді.

Білім беру грантын беру туралы берілген куәліктің негізінде білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарылады.

Босаған мемлекеттік білім беру гранттарына үміткерлерді іріктеу бойынша қоғамдық штаб отырысының хаттамасы

Ғылыми кеңес отырысының хаттамасы

Байланыс
090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • 8 (7112) 50 13 74
  • 8 (7112) 52 21 00
  • zapkazatu@wkau.kz