Бакалавриат және жоғары арнайы білім мамандықтары

Білім беру бағдарламалары топтарының номері мен атауы БББ шифры және атауы Бейіндік пәндері
В004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау 6В01401 Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру  2 шығармашылық емтихан
В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 6В01402 Кәсіптік оқыту 2 шығармашылық емтихан
6В01403 Көркем еңбек және сызу  2 шығармашылық емтихан
В044 Менеджмент және басқару 6В04100 Экономика Математика География 
6В04101 Менеджмент Математика География 
В045 Аудит және салық салу 6В04102 Аудит және салық салу  Математика География 
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 6В04103 Қаржы  Математика География 
В051 Қоршаған орта 6В05200 Өнеркәсіптік экология  Биология География 
В057 Ақпараттық технологиялар 6В06100 Ақпараттық жүйелер мен технологиялар  Математика Физика
В060 Химиялық инженерия және процестер  6В07100 Химиялық инженерия және процестер  Физика Химия 
В062 Электротехникасы және энергетика 6В07101 Электрмен жабдықтау  Математика Физика
6В07106 Жылуэнергетика Математика Физика
В064 Механика және металл өңдеу 6В07102 Өндіруші салалардың машиналары мен жабдықтары  Математика Физика
6В07103 Машина жасау  Математика Физика
6В07104 Мехатроника  Математика Физика
В065 Автокөлік құралдары 6В07105 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы Математика Физика
В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 6В07200 Тағам өнімдерін өндіру  Биология Химия 
6В07201 Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы  Биология Химия 
6В07203 Тағам қауіпсіздігі Биология Химия 
В271 Мұнай- газ ісі  6В07202 Мұнай- газ ісі  Математика Физика
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 6В07300 Құрылыс  инженериясы  Математика Физика
6В07301 Құрылыс материалдарын өндіру  Математика Физика
В075 Кадастр және жерге орналастыру 6В07302 Жерге орналастыру  Математика География 
6В07303 Кадастр  Математика География 
В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) 6В07500 Стандарттау, сертификаттау және метрология  Математика Физика
В077 Өсімдік шаруашылығы 6В08100 Агрономия   Биология Химия 
6В08101 Топырақтану және агрохимия  Биология Химия 
6В08102 Өсімдіктерді қорғау және карантин  Биология Химия 
В078 Мал шаруашылығы 6В08200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы  Биология Химия 
В079 Орман шаруашылығы 6В08300 Орман ресурстары және орман шаруашылығы  Биология География 
6В08301 Ландшафтық дизайн  Биология География 
6В08302 Аңшылықтану және аң шаруашылығы  Биология География 
В080 Балық шаруашылығы 6В08400 Аквакультура және су биоресурстар  Биология Химия 
В081 / В183 Жерге орналастыру / Агроинженерия 6В08700 Аграрлық техника және технология  Математика Физика
В083 Ветеринария 6B09100 Ветеринария Биология Химия 
В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 6В11200 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі  Математика Физика
В095 Көлік қызметтері 6В11300 Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару  Математика География 

Магистратура мамандықтары

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі Білім беру бағдарламалары топтарының атауы БББ шифры, атауы, оқу мерзімі
M070 Экономика 7М04100 Экономика (2 ж)
7М04110 Экономика (1,5 ж)
M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару 7М04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 ж)
7М04111 Мемлекеттік және жергілікті басқару (1,5 ж)
M082 Биотехнология 7М05100 Биотехнология (2 ж)
M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 7М05200 Өнеркәсіптік экология (2 ж) 
7М05210 Өнеркәсіптік экология (1,5 ж) 
M094 Ақпараттық технологиялар 7М06100  Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (2 ж)
7М06110 Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (1,5 ж) 
M097 Химиялық инженерия және процесстер 7M07100 Химиялық инженерия және процестер (2 ж) 
7M07110 Химиялық инженерия және процестер (1,5 ж) 
M099 Энергетика және электр техникасы 7М07101 Электрмен жабдықтау (2 ж) 
7М07111  Электрмен жабдықтау (1,5 ж)
M104 Көлік, көліктік техника және технология 7М07105 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (2 ж)  
7М07115  Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (1,5 ж) 
M111 Тамақ өнімдерін өндіру 7М07201 Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (2 ж) 
7М07211  Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (1,5 ж)
7М07203 Тағам қауіпсіздігі (2 ж) 
7М07213 Тағам қауіпсіздігі (1,5 ж) 
M115 Мұнай инженериясы 7M07202 Мұнай- газ ісі (2 ж) 
7M07212 Мұнай- газ ісі (1,5 ж) 
M124 Құрылыс 7М07300  Құрылыс  инженериясы (2 ж)
7М07310  Құрылыс  инженериясы (1,5 ж)
M125 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі 7М07301 Құрылыс материалдарын өндіру (2 ж) 
7М07311  Құрылыс материалдарын өндіру (1,5 ж)
M128 Жерге орналастыру 7М07302 Жерге орналастыру (2 ж) 
7М07312 Жерге орналастыру (1,5 ж) 
M131 Өсімдік шаруашылығы 7М08100 Агрономия (2 ж) 
7М08110  Агрономия (1,5 ж)
7М08101  Топырақтану және агрохимия (2 ж)
7М08111  Топырақтану және агрохимия (1,5 ж)
M132 Мал шаруашылығы 7М08200  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (2 ж)
7М08210  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (1,5 ж)
M134 Балық шаруашылығы 7М08400  Аквакультура және су биоресурстар (2 ж)
7М08410  Аквакультура және су биоресурстар (1,5 ж)
M136 Автокөлік құралдары 7М08700  Аграрлық техника және технология (2 ж)
7М08710  Аграрлық техника және технология (1,5 ж)
M138 Ветеринария 7М09100 Ветеринария (2 ж) 
7М09110 Ветеринария (1,5 ж) 
M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 7М11200 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (2 ж) 
7М11210 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (1,5 ж) 
M151 Көлік қызметтері 7М11300  Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (2 ж)
7М11310 Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (1,5 ж) 

 

Кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

 

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

Білім беру бағдарламасы тобының атауы

Бейінді пәндер 

1 бейінді пән 

2 бейінді пән 

M070

Экономика

Экономикалық теория

Макроэкономика

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мемлекеттік басқару теориясы

Экономиканы мемлекеттік реттеу

M082

Биотехнология

Биохимия

Биотехнология негіздері

M087

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Геоэкология

Экологиялық мониторинг

M094

Ақпараттық технологиялар

Алгоритмдер және деректер құрылымы

Деректер базасы

M097

Химиялық инженерия және процесстер

Бейорганикалық химия

Жалпы химиялық технология

M099

Энергетика және электр техникасы

Электр техниканың теориялық негіздері

 

Электр машиналары

M104

Көлік, көліктік техника және технология

Машина бөлшектері

Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары

M111

Тамақ өнімдерін өндіру

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы

Химия

M115

Мұнай инженериясы

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

Мұнай өңдірудің технологиясы мен техникасы

M124

Құрылыс

Құрылыс материалдары

Құрылыс өндірісінің технологиясы 1

M125

Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі

Құрылыс материалдары

Бетон технологиясы 1

M128

Жерге орналастыру

Геодезия

Жер ресурстарын басқару

M131

Өсімдік шаруашылығы

Өсімдік шаруашылығы

Топырақтану

M132

Мал шаруашылығы

Мал азықтандыру

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

M134

Балық шаруашылығы

Балық аулау

Аквакультура

M136

Автокөлік құралдары

Тракторлар мен автомобильдер

Мал шаруашылығы агротехнологиялық машиналары

M138

Ветеринария

Жануарлар патологиясы

Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары

M150

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу

Еңбек қорғауды басқару жүйелері

M151

Көлік қызметтері

Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы

Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

 

Докторантура мамандықтары

 Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі Білім беру бағдарламалары топтарының атауы   БББ шифры, атауы, оқу мерзімі
 D125  Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі  8D07301  Құрылыс материалдарын өндіру
 D131  Өсімдік шаруашылығы  8D08100 Агрономия (3 ж) 
 8D08101  Топырақтану және агрохимия (3 ж)
 D132  Мал шаруашылығы  8D08200  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (3 ж)
 D136  Автокөлік құралдары  8D08700  Аграрлық техника және технология (3 ж)
 D138  Ветеринария  8D09100  Ветеринария (3 ж)
Байланыс
090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • 8 (7112) 50 13 74
  • 8 (7112) 52 21 00
  • zapkazatu@wkau.kz